آدرس : شاهرود، میدان آزادی، بلوار آزادی، نبش کوچه 27، مرکز دوچرخه عامری
تلفن : 32330864 - 023 || 09125733062